Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 11/2014
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 14/10/2014 .Lượt xem: 891 lượt.
Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 11/2014 như sau:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Thời gian đăng ký ôn luyện

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

04/11/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề số 5

02/11-03/11/2014

200

A1

M23

07h30’

02

05/11/2014

Bắc Trà My

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

03/11-04/11/2014

150

A1

M31

07h30’

03

07/11/2014

 

Thăng Bình

Trường Cao đẳng nghề số 5

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

01/11-05/11/2014

60

30

B2

K05B2

K197B2

07h30’

04

08/11/2014

Đông Giang

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

06/11-07/11/2014

300

A1

K40, 41

07h30’

05

08/11/2014

Nam Giang

Trường Trung cấp nghề TNDT – MN Quảng Nam

06/11-07/11/2014

200

A1

K01

13h30’

06

18/11/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

13/11-17/11/2014

80

B2

K111B2

07h30’

07

19/11/2014

Đại Lộc

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

17/11-18/11/2014

200

A1

K42

07h30’

08

19/11/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

17/11-18/11/2014

200

A1

M32

13h30’

09

20/11/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề số 5

18/11-19/11/2014

200

A1

M24

07h30’

10

20/11/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

18/11-19/11/2014

200

A1

M33

13h30’

11

21/11/2014

Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề số 5

Cơ sở liên hệ

16

DE

K07-14

07h30’

12

21/11/2014

Tam Kỳ

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

19/11-20/11/2014

250

A1

K43

07h30’

13

26/11/2014

Đại Lộc

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

24/11-25/11/2014

200

A1

M34

07h30’

14

26/11/2014

Điện Bàn

Trường Trung cấp nghề BQN

24/11-25/11/2014

200

A1

M10

13h30’

15

27/11/2014

Quế Sơn

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

25/11-26/11/2014

200

A1

K44

07h30’

16

27/11/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

25/11-26/11/2014

200

A1

K45

13h30’

17

28/11/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

23/11-27/11/2014

40

C

K78C

07h30’

18

09/12/2014

(Dự kiến)

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

13/11-17/11/2014

80

B2

K112B2

07h30’

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 12/2014
Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 và Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2015
Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 02/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 03/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 04/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 05/2015
Lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 07/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ôtô, môtô trong tháng 08/2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2