Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 9/2014
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 17/08/2014 .Lượt xem: 879 lượt.
Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 09/2014 như sau:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Thời gian đăng ký ôn luyện

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

05/9/2014

Thăng Bình

Trường Cao đẳng nghề số 5

30/8-04/9/2014

63

C

K02C

07h30’

02

09/9/2014

Điện Bàn

Trường trung cấp nghề BQN

07/9-08/9/2014

200

A1

M07

07h30’

03

09/9/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

07/9-08/9/2014

200

A1

M25

07h30’

04

10/9/2014

Đại Lộc

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

08/9-09/9/2014

200

A1

M30

07h30’

05

10/9/2014

Điện Bàn

Trường trung cấp nghề BQN

08/9-09/9/2014

200

A1

M08

13h30’

06

12/9/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

06/9-11/9/2014

80

B2

K108B2

07h30’

07

13/9/2014

Đông Giang

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

11/9-12/9/2014

200

A1

M31

07h30’

08

13/9/2014

Đông Giang

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

11/9-12/9/2014

200

A1

M32

13h30’

09

16/9/2014

Thăng Bình

Trường Cao đẳng nghề Quảng

13/9-15/9/2014

35

B2

K195B2

07h30’

10

17/9/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

15/9-16/9/2014

200

A1

M26

07h30’

11

17/9/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề số 5

15/9-16/9/2014

250

A1

M18

13h30’

12

23/9/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề số 5

21/9-22/9/2014

200

A1

M19

07h30’

13

23/9/2014

Đại Lộc

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

21/9-22/9/2014

200

A1

M27

13h30’

14

24/9/2014

Tam Kỳ

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

22/9-23/9/2014

200

A1

M33

07h30’

15

24/9/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

22/9-23/9/2014

200

A1

M28

13h30’

16

25/9/2014

Núi Thành

Trung tâm GDTX –HN Núi Thành

23/9-24/9/2014

200

A1

M04

07h30’

17

25/9/2014

Quế Sơn

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

23/9-24/9/2014

200

A1

M33

13h30’

18

26/9/2014

Thăng Bình

Trường Cao đẳng nghề số 5

20/9-25/9/2014

60

B2

K04B2

07h30’

19

30/9/2014

Phước Sơn

Trường Cao đẳng nghề số 5

28/9-29/9/2014

200

A1

M20

07h30’

20

03/10/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

27/10-01/10/2014

80

B2

K109B2

07h30’

21

10/10/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

04/10-08/10/2014

50

C

K77C

07h30’

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 11/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 12/2014
Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 và Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2015
Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 02/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 03/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 04/2015
Thông báo lịch tổ chức sát hạch mô tô, ô tô trong tháng 05/2015
Lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 06/2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2