Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Người đăng: Hồ Công Trí .Ngày đăng: 14/04/2014 .Lượt xem: 1174 lượt.
Nhằm phối hợp trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và các công tác khác có liên quan, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 5/2014 như sau:
Lịch tổ chức sát hạch ô tô:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

08/05/2014

TT.SHLX Quảng Nam

26/04-03/5/2014

03/05-05/5/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

Cao Đẳng nghề Quảng Nam

76

35

B2

C

 

02

23/5/2014

TT.SHLX Quảng Nam

16/5-18/5/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

23

C

 

03

06/06/2014

TT.SHLX Quảng Nam

01/6-04/6/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

80

B2

 

Lịch tổ chức sát hạch mô tô:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

07/5/2014

Tam Kỳ

Trường Cao Đẳng nghề Quảng Nam

250

A1

M12

13h30

02

08/5/2014

Tam Kỳ

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

180

A1

M10

13h30

03

09/5/2014

Quế Sơn

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

150

A1

M11

7h30

04

09/5/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

200

A1

M12

13h30

05

13/5/2014

Thăng Bình

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

44

A2

M01

7h30

06

14/5/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề số 5

250

A1

M08

7h30

07

15/5/2014

Nam Trà My

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

170

A1

M13

7h30

08

16/5/2014

Điện Bàn

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

200

A1

M05

7h30

09

21/5/2014

Điện Bàn

Trường Cao Đẳng nghề Quảng Nam

200

A1

M13

7h30

10

21/5/2014

Quế Sơn

Trường Cao Đẳng nghề Quảng Nam

200

A1

M14

13h30

11

22/5/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề số 5

200

A1

M09

7h30

12

22/5/2014

Đại Lộc

Trung tâm đào tạo nghề GTVT

180

A1

M14

13h30

13

28/5/2014

Đại Lộc

Trường Cao Đẳng nghề Quảng Nam

250

A1

M15

7h30

14

28/5/2014

Tam Kỳ

Trường Cao Đẳng nghề Quảng Nam

250

A1

M16

13h30

15

29/5/2014

Nam Giang

Trường Cao đẳng nghề số 5

120

A1

M10

7h30

Nguồn tin: Phòng QLVT&CN
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, môtô trong tháng 7/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2014
Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 9/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 11/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 12/2014
Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 và Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 01/2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013