Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 13/03/2014 .Lượt xem: 1272 lượt.
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
1- Lịch sát hạch ôtô tháng 4:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

17/04/2014

TT.SHLX Quảng Nam

11/04-15/04/2014

Trường Cao đẳng nghề số 5

63

C

 

02

18/04/2014

TT.SHLX Đà Nẵng

Cơ sở liên hệ

Trường Cao đẳng nghề số 5

15

D, E

 

03

29/04/2014

TT.SHLX Quảng Nam

21/04-27/04/2014

Trường CĐN Quảng Nam

25

60

B2

B2

 

04

06/05/2014

TT.SHLX Quảng Nam

28/04-04/05/2014

TTĐN GTVT Quảng Nam

76

B2

 

2- Lịch sát hạch môtô tháng 4:

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Hạng

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

02/04/2014

Điện Bàn

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

150

A1

M09

07h30

02

02/04/2014

Thăng Bình

TTĐTN GTVT Quảng Nam

200

A1

M07

13h30

03

03/04/2013

Núi Thành

Trung tâm giáo dục TX-HN Núi Thành

200

A1

M01

07h30

04

03/04/2014

Tam Kỳ

TTĐTN GTVT Quảng Nam

180

A1

M08

13h30

05

06/04/2013

Điện Bàn

Trường Trung nghề Bắc Quảng Nam

250

A1

M02

07h30

06

06/04/2013

Điện Bàn

Trường Trung nghề Bắc Quảng Nam

200

A1

M03

13h30

07

10/04/2014

Tam Kỳ

TTĐTN GTVT Quảng Nam

200

A1

M09

07h30

08

11/04/2014

Điện Bàn

Trường Trung nghề Bắc Quảng Nam

200

A1

M04

07h30

09

16/04/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

250

A1

M10

07h30

10

16/04/2014

Tam Kỳ

Trường Cao đẳng nghề số 5

250

A1

M08

13h30

11

23/04/2014

Đại Lộc

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

200

A1

M11

07h30

12

24/04/2013

Bắc Trà My

Trường Cao đẳng nghề số 5

200

A1

M09

07h30Nguồn tin: Phòng QLVT&CN
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, môtô trong tháng 7/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2014
Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 9/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 11/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 12/2014
Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 và Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014