Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 24/02/2014 .Lượt xem: 1298 lượt.
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014

Số

TT

Ngày đăng ký sát hạch

Địa điểm sát hạch

Thời gian đăng

 ký ôn luyện

Cơ sở đào tạo,

 hs dự sát hạch

Số lượng hs dự sát hạch

Khóa, hạng xe SH

Ghi chú

01

07/03/2014

TT.SHLX Đà Nẵng

Cơ sở liên hệ

Trường Cao đẳng nghề số 5

16

D, E

 

02

14/03/2014

TT.SHLX Quảng Nam

  06/03-13/03/2014

Trường Cao đẳng nghề số 5

Trường CĐN Quảng Nam

60

30

B2

B2

 

03

21/03/2014

TT.SHLX Quảng Nam

15/03-19/03/2014

TTĐTN GTVT Quảng Nam

46

C

 

04

28/03/2014

TT.SHLX Quảng Nam

21/03-26/03/2014

TTĐTN GTVT Quảng Nam

115

B2

 

Nguồn tin: Phòng QLVT&CN
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, môtô trong tháng 7/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 08/2014
Thông báo lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 9/2014
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô, mô tô trong tháng 10/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 11/2014
Lịch sát hạch ô tô, mô tô tháng 12/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013