Thời gian biểu chạy xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 13/12/2013 .Lượt xem: 19681 lượt.
Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo thời gian biểu chạy xe tại thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam sẽ điều chỉnh bổ sung theo từng Quý trong năm để phù hợp với hoạt động thực tại trên địa bàn tỉnh.

1- Tuyến liên tỉnh từ 300km trở lên:

TT

Mã số tuyến

Tên tuyến

Bến xe đi

Bến xe đến

Gìơ xuất bến

Tên đơn vị hoạt động

Số chuyến hoạt động BQ trong tháng

01

92501111

Quảng Nam đi TP Hồ Chí Minh

Tam Kỳ

Miền Đông

8h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

10

02

92501116

Quảng Nam đi TP Hồ Chí Minh

Tam Kỳ

Ngã Tư Ga

11h30

Công ty TNHH 1TV VT Minh Nhật

08

03

92501516

Quảng Nam đi TP Hồ Chí Minh

Đại Lộc

Ngã Tư Ga

11h00

Công ty TNHH 1TV vận tải Việt Tuyết

20

04

92501211

Quảng Nam đi TP Hồ Chí Minh

Bắc Quảng Nam

Miền Đông

5h30

Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam

06

05

92501511

Quảng Nam đi TP Hồ Chí Minh

Đại Lộc

Miền Đông

13h30

Công ty TNHH DVVT và KDTH

04

06

92501514

Quảng Nam đi TP Hồ Chí Minh

Đại Lộc

An Sương

10h00

Công ty CP

 Bích Nga

12

 

 

 

 

 

12h30 14h30

Công ty TNHH DVVT và KDTH

39

07

92481314

Quảng Nam đi Đắc Nông

Nam Phước

KRông Nô

13h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

20

08

92931315

Quảng Nam đi Bình Phước

Tam Kỳ

TX Long Phước

7h00

Hợp tác xã vận tải Phước Long

21

09

92931115

Quảng Nam đi Bình Phước

Tam Kỳ

 Bù Đăng

5h30

 HTX vận tải hàng hoá và HK Bù Đăng

 

HTX vận tải hàng hoá và hành khách  Bù Đăng: 07.

10

92471217

Quảng Nam đi Đắc Lắc

Bắc Quảng Nam

Bến xe  Quảng Phú

6h00

Công ty TNHH VT và DVDL Thái Hồng Sơn

14

11

92471211

Quảng Nam đi Đắc Lắc

Bắc Quảng Nam

Bến xe Bắc  Buôn Mê Thuột

6h00

Công ty TNHH VT và DVDL Thái Hồng Sơn

14

12

92471215

Quảng Nam đi Đắc Lắc

Bắc Quảng Nam

Phước An

6h00

HTX vận tải Thắng Lợi

07

13

92471115

Quảng Nam đi Đắc Lắc

Tam Kỳ

Phước An

6h00

Hợp tác xã vận tải Thắng Lợi

15

14

92811319

Quảng Nam đi Gia Lai

Nam Phước

 Đức Cơ

5h30

6h00

HTX DVVT và KDTH Duy Xuyên

18

15

92821111

Quảng Nam đi Kon Tum

Tam Kỳ

 Kon Tum

6h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

26

 

 

 

 

 

6h30

HTX vận tải CG và HK Tây Nguyên

26

16

92371311

Quảng Nam đi Nghệ An

Nam Phước

BX Thành phố Vinh

18h00

HTX DVVT và KDTH Duy Xuyên

26

 

 

 

 

 

2. Tuyến liên tỉnh dưới 300km:

TT

Mã số tuyến

Tên tuyến

Bến xe đi

Bến xe đến

Gìơ xuất bến

Tên đơn vị hoạt động

Số chuyến hoạt động bình quân trong tháng

01

92771411

Quảng Nam đi Bình Định

Hội An

Quy Nhơn

6h00

13h00

Hợp tác xã 1/4  Quy Nhơn

50

  02

92751112

Quảng Nam đi Thừa Thiên Huế

Tam Kỳ

Phía Nam TP Huế

7h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

15

  03

92761112

Tam Kỳ (Quảng Nam) đi Quảng Ngãi

Tam Kỳ

 Bắc Quảng Ngãi

6h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

20

04

92761212

Vĩnh Điện (Quảng Nam) đi Quảng Ngãi

Bắc Quảng Nam

Bắc Quảng Ngãi

6h00

HTX vận tải thủy bộ Điện Bàn

20

05

92431211

Vĩnh Điện (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Bắc Quảng Nam

Đà Nẵng

       6h30

Công ty TNHH ĐT đầu tư Bến xe Bắc Quảng Nam

20

06

92431128

Nam Giang (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Nam Giang

Đà Nẵng

8h00,  11h30, 12h30, 14h30, 16h30

HTX DVHT ôtô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng

120

 

 

 

 

 

10h00, 11h00

HTX vận tải và DVTH Quận Cẩm Lệ

48

  07

92432511

Đại Chánh (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

 

Đại Chánh 

 Đà Nẵng

5h30, 6h00, 6h30, 7h00, 7h30

 

Công ty TNHH DVVT và KDTH

( hoạt động luân phiên với HTX GTVT Đại Lộc)

C. Ty TNHH DVVT và KDTH: 40

HTX GTVT Đại Lộc: 140

08

92432611

Hà Tân (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Hà Tân

 Đà Nẵng

6h10, 7h40, 9h40, 13h20, 15h30

HTX GTVT Đại Lộc

60

09

92432811

Hiệp Đức (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Hiệp Đức

 Đà Nẵng

7h15

HTX vận tải thủy bộ Hiệp Đức

30

 

 

 

 

 

10h30

HTX DVHT ôtô VT  và xe DL Đà Nẵng

24

 

 

 

 

 

11:30

Hợp tác xã sô 1 Đà Nẵng

14

 

 

 

 

 

12h30

Công ty TNHH vận tải DVDL Hải Vân

20

10

92432011

Quế Sơn (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Quế Sơn

Đà Nẵng

6h30

7h00

7h30

                                     

HTX vận tải CGĐB Quế Sơn

90

11

92432111

Trung Phước (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Nông Sơn 

Đà Nẵng

6h30, 7h00, 7h30, 8h00

 

Công ty CP GTVT Q.Nam, HTX VT  CGĐB Quế Sơn, HTX DVVT và KDTH Duy Xuyên

hoạt động luân phiên.

Công ty CP  GTVT Q. Nam:  48

HTX VT  CGĐB Quế Sơn: 24

HTX DVVT và KDTH Duy Xuyên: 12

 

 

 

 

 

12h00, 12h45, 13h30

 

HTX DVVT Hải Vân, HTX ôtô vận tải số 1 Đà Nẵng, HTX DVHT ôtô và xe du lịch Đà Nẵng

 Hoạt động thay đổi luân phiên

HTX DVVT Hải Vân: 24

 HTX ôtô VT số 1 Đà Nẵng: 24

HTX DVHT  ôtô và xe DL Đà Nẵng: 24

12

92431911

Phước Sơn (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Khâm Đức

 Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

8h00, 9h00

 

HTX DV HT ôtô và xe du lịch Đà Nẵng.

 

36

 

 

 

 

 

8h30, 9h30

HTX DVVT Hải Vân

20

 

 

 

 

 

12h00

HTX ôtô VT số 1 Đà Nẵng

21

 

 

 

 

 

14h00

HTX DV hỗ trợ ôtô và xe du lịch Đà Nẵng

21

13

92432311

Nam Trà My (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Nam Trà My

Đà Nẵng

6h30, 9h30

HTX VT và XD Nam Trà My

 Công ty CP Lào Tiễn

 

HTXVT và XD Nam Trà My: 24

Công ty CP  Lào Tiễn: 24

14

92432411

Bắc Trà My (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Bắc Trà My

Đà Nẵng

6h30, 7h30

HTX VT và XD Bắc Trà My, C.Tty CP xe khách và DVTM Đà Nẵng,  HTX ôtô vận tải số 1 Đà Nẵng

(Đơn vị vận tải Quảng Nam hoạt động 50% và 02 đơn vị vận tải Đà Nẵng hoạt động 50%, luân phiên theo vòng bi)

HTX vận tải và và XD Bắc Trà My: 30

Công ty CP  xe khách và DVTM Đà Nẵng: 15.

HTX tô vận tải số 1 Đà Nẵng: 15

 

15

92431611

Chu Lai (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Núi Thành

Đà Nẵng

4h45, 5h00, 5h15, 5h30, 5h45, 6h00, 6h15, 6h30, 6h45, 7h00, 7h15, 7h30

7h45, 8h00, 8h15, 8h30, 8h45, 9h00, 9h15, 9h30

HTX vận tải CGĐB Núi Thành

480

.

 

 

 

.

9h45, 10h00

HTX ôtô vận tải số 1 Đà Nẵng

42

16

92431111

Tam Kỳ (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

Tam Kỳ

Đà Nẵng

5h00, 5h30, 6h00.

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

60

 

 

 

 

 

9h00

Hợp tác xã ôtô số 1 Đà Nẵng

21

17

92432211

 

Tiên Phước (Quảng Nam) đi Đà Nẵng

(05 hành trình chạy xe khác nhau)

Tiên Phước

Đà Nẵng

5h00, 5h45, 6h15, 7h30, 7h45, 13h00, 13h45

DN tư nhân Bảo Châu Trường Xuân

168

 

 

 

 

 

5h20, 6h45, 7h10, 8h15

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

72

 

 

 

 

 

14h30

HTX DVHTVT ĐB Quận Liên Chiểu

26

18

92431711

Tây Giang đi  Đà Nẵng

Tây Giang

Đà Nẵng

7h00, 12h00

HTX DVHT VTĐB Quận Liên Chiểu

54

19

92431311

Nam Phước đi Đà Nẵng

Nam Phước

Đà Nẵng

6h00

HTX DVVT và KDTH Duy Xuyên

24

20

92432711

Hà Lam đi Đà Nẵng

Thăng Bình

Đà Nẵng

5h00, 5h15, 5h30, 5h45,

Hợp tác xã vận tải và DVDL Thăng Bình

104

 

 3. Tuyến nội tỉnh:

TT

Tên tuyến

Bến xe đầu bến (A)

Bến xe đầu bến (B)

Giờ xuất bến

Tên đơn vị hoạt động tại bến xe đầu bến A

Tên đơn vị hoạt động tại bến xe đầu bến B

Số chuyến hoạt động bình quân trong tháng

01

Tam Kỳ đi Bắc Trà My

Tam Kỳ

Bắc Trà My

6h00, 7h00, 8h00, 8h30, 9h00, 10h00,

 

HTX VT và XD Bắc Trà My

HTX VT và KDTH Tam Kỳ: 120

 

 

 

 

6h30, 8h00, 9h30, 11h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

HTX VT và XD  Bắc Trà My: 180

 

 

 

 

11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h00

HTX vận tải và XD Bắc Trà My

 

 

 

 

 

 

12h00, 13h30, 14h30, 15h30

 

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

02

Tam Kỳ đi Nam Trà My

Tam Kỳ

Nam Trà My

5h00, 5h30

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

HTX VT và KDTH Tam Kỳ: 40

 

 

 

 

5h30, 7h30

 

HTXVT và XD N. Trà My

 HTX VT và XD  Nam Trà My:40

 

 

 

 

6h45, 7h45

Công ty CPGTVT Quảng Nam

 

 Công ty CP GTVT Quảng Nam: 40

 

 

 

.

12h30, 13h30

 

C.Tty CPGTVT Q.Nam

 

 

 

 

 

10h30, 11h30

 

HTXVT và KDTH Tam Kỳ

 

 

 

 

 

12h30, 14h00

HTX vận tải và XD Nam Trà My

 

 

03

Tam Kỳ đi Phước Sơn

Tam Kỳ

Khâm Đức

5h30

13h30, 15h30

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ:  78

 

 

 

 

6h00

Công ty CPGTVT Quảng Nam

 

 Công ty Cổ phần GTVT Quảng Nam: 26

 

 

 

 

7h00, 7h30, 14h00

 

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

 

 

 

 

14h30

 

Công ty CPGTVT Quảng Nam

 

`  04

Tam Kỳ đi Tiên Phước

Tam Kỳ

Tiên Phước

5h00, 9h45

12h00

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ: 78

 

 

 

 

6h30, 13h00, 14h00

 

 

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

05

Tam Kỳ đi Trung Phước

Tam Kỳ

Nông Sơn

6h15

 

 

HTX vận tải CGĐB Quế Sơn

HTX vận tải CGĐB Quế Sơn:  30

 

 

 

 

6h00

HTX VT  và KDTH Tam Kỳ

 

HTX VT và KDTH Tam Kỳ: 20

 

 

 

 

12

 

HTX VT CGĐB Quế Sơn

 

 

 

 

 

 

12h00

 

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

06

Tam Kỳ đi Hội An

Tam Kỳ

Hội An

5h00

 

HTX vận tải TB và KDL Hội An

20

 

 

 

 

9h00

HTX VT  TB và KDL Hội An

 

 

07

Tam Kỳ đi Tây Giang

Tam Kỳ

Tây Giang

5h30, 12h30

Công ty TNHH 1 TV Quỳnh Trang

 

60

 

 

 

 

6h45, 11h30

 

Công ty TNHH 1 TV Quỳnh Trang

 

08

Tam Kỳ đi Nam Giang

Tam Kỳ

Nam Giang

6h00, 7h30, 8h00, 14h30

HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ

 

 80

 

 

 

 

6h00, 8h00, 14h30, 15h30

 

HTX VT và KDTH Tam Kỳ

 

09

Hội An đi Trà My

Hội An

Bắc Trà My

5h30

HTX vận tải TB và KDL Hội An

 

20

 

 

 

 

11h00

 

HTXVT TB và KDL Hội An

 

10

Hội An đi Phước Sơn

Hội An

Khâm Đức

6h30

HTX vận tải TB và KDL Hội An

 

       20

 

 

 

 

12h00

 

HTXVT TB và KDL Hội An

 

11

Quế Sơn đi Phước Sơn

Quế Sơn

Khâm Đức

5h30

6h30

HTX vận tải CGĐB Quế Sơn

 

46

 

 

 

 

8h30

10h00

 

HTX vận tải CGĐB Quế Sơn

 

                                                                                                                                                   
Nguồn tin: Phòng QLVT&CN
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tăng cường quản lý hoạt động vận tải dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5
Tháng 6/2014, xử nghiêm doanh nghiệp vận tải vi phạm qua giám sát hành trình
Ngành GTVT tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Biểu trưng (logo) của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tổ chức vận chuyển hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2014 và công tác phòng chống dịch bệnh xuất huyết do vi rút Ebola
Bộ trưởng Thăng: Xe khách giường nằm không được đi đường đèo dốc
Thu phù hiệu hàng trăm xe khách qua giám sát hành trình
Hàng loạt doanh nghiệp Quảng Nam cam kết không chở quá tải
Để xe chở quá tải: Doanh nghiệp bị phạt tới 36 triệu đồng
Chấp thuận cho Hợp tác xã vận tải cơ giới đường bộ Núi Thành được thay xe trên tuyến Chu Lai (Quảng Nam) đi Đà Nẵng và ngược lại
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí về Quy định màu sơn của xe taxi và ý kiến của Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nội về đề nghị nhập khẩu lưu hành xe tuk tuk để vận tải trong các thành phố lớn
Phát triển mạng lưới xe buýt giai đoạn 2012-2020
Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020
Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Tra cứu thực hiện các Thông tư số 43,44,45,45,48 của Bộ Giao thông Vận tải
Thông cáo báo chí về Triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
Thông báo mở tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc và ngược lại
Khai trương tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc
Kiểm tra hộp đen lộ ra nhiều chuyện
Lãnh đạo Bộ GTVT trực tiếp kiểm tra quản lý vận tải tại 21 tỉnh
    
1   2