Xét nâng lương quý IV năm 2012
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 11/01/2013 .Lượt xem: 5407 lượt.
Ngày 05/01/2012, Hội đồng lương Sở GTVT đã tiến hành cuộc họp xét nâng lương quý IV năm 2012 đối với CB.CNV đơn vị HC-SN trực thuộc Sở dưới sự chủ trì của ông Trương Văn Cận - Giám đốc Sở; Chủ tịch Hội đồng. Tham gia cuộc họp còn có các thành viên trong Hội đồng.

A- Xét nâng lương và nâng phụ cấp TNVK định kỳ quý IV: 12 ông (bà)

1. Trần Thanh An                 -        Cơ quan Sở

2. Võ Hoài Linh                   -                  nt

3. Phạm Thị Lài                   -        Ban QLDA GTNT

4. Võ Thành Trị                   -        Trung tâm Đăng kiểm Thuỷ bộ

5. Võ Tiến Dũng                  -                  nt

6. Nguyễn Văn Tiền             -        Thanh tra Sở

7. Trình Công Nhâ%3ḅt              -                  nt

8. Nguyễn Hồng Hải             -                  nt

9. Nguyễn Thị Hồng Cẩm     -        Ban QLDA các CTGT

10. Nguyễn Tám                  -                  nt

11. Trần Quốc Thịnh            -                  nt

12. Nguyễn Tuấn Dương      -                  nt

B- Xét nâng lương trước thời hạn năm 2012:

Căn cứ Công văn số 1472/GTVT-VP ngày 22/10/2012 của Sở GTVT về dự kiến số lượng chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn năm 2012 và qua xem xét tờ trình đề nghị của các đơn vị, sau khi đối chiếu các tiêu chuẩn, thành tích đạt được của các cá nhân Hội đồng thống nhất như sau:

I- Khối Hành chính:

1. Văn phòng Sở: 02 chỉ tiêu

- Ông Nguyễn Bá Nghĩa       -       Phó Giám đốc Sở

Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012, căn cứ tiêu chuẩn ông Nguyễn Bá Nghĩa được xét nâng lương trước thời hạn 09 tháng.

- Ông Nguyễn Văn Cầm       -       Phó Trưởng phòng KH-TC

Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012, căn cứ tiêu chuẩn ông Nguyễn Văn Cầm được xét nâng lương trước thời hạn 09 tháng.

2. Thanh tra Sở: 01 chỉ tiêu

- Ông Lê Văn Canh              -        Đội trưởng Đội Tổng hợp

Được tặng Bằng khen của Bộ GTVT năm 2010, căn cứ tiêu chuẩn ông Lê Văn Canh được xét nâng lương trước thời hạn 09 tháng.

II- Khối các đơn vị sự nghiê%3ḅp: phân bổ 08 chỉ tiêu

1. Ban QLDA các CTGT: 01 chỉ tiêu

- Bà Võ Thị Mỹ                    -        Kế toán viên

Có Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2011, căn cứ tiêu chuẩn bà Võ Thị Mỹ được xét nâng lương trước thời hạn 06 tháng.

2. Ban Quản lý Bến xe Quảng Nam: 01 chỉ tiêu

- Ông Nguyễn Ngọc Châu    -        Giám đốc Ban

Được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2011, căn cứ tiêu chuẩn ông Nguyễn Ngọc Châu được xét nâng lương trước thời hạn 06 tháng.

3. Đoạn Quản lý đường Thủy nô%3ḅi địa: 02 chỉ tiêu

- Ông Nguyễn Văn Đường    -        Trạm trưởng

Có Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2011, căn cứ tiêu chuẩn ông Nguyễn Văn Đường được xét nâng lương trước thời hạn 06 tháng.

- Ông Lê Trung Bán             -        Trạm trưởng

Có Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2011, căn cứ tiêu chuẩn ông Lê Trung Bán được xét nâng lương trước thời hạn 06 tháng.

4. Ban QLDA GTNT: 01 chỉ tiêu

- Ông Lê Văn Sinh               -        Giám đốc Ban

Được tặng Bằng khen của Bộ GTVT năm 2011, căn cứ tiêu chuẩn ông Lê Văn Sinh được xét nâng lương trước thời hạn 09 tháng.

Đối với ông Nguyễn Tấn Hoàng, Hội đồng thống nhất không xét vì số lượng CB.CNV của Ban QLDA GTNT ít (13 người) nên chi xét 01 chỉ tiêu.

* Ghi chú: Vì số lượng chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn của Sở năm 2012 là 11 chỉ tiêu, nhưng do mô%3ḅt số đơn vị không đủ điều kiê%3ḅn đăng ký nên thừa chỉ tiêu, vì vâ%3ḅy Hô%3ḅi đồng thống nhất bổ sung Văn phòng Sở thêm 01 chỉ tiêu:

- Ông Lê Văn Trí                 -        Chánh Văn phòng Sở

Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, căn cứ tiêu chuẩn ông Lê Văn Trí được xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Lương tối thiểu có thể tới 3,15 triệu đồng
Sửa đổi một số nội dung của chế độ tiền lương