Đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển Vật liệu xây dựng không nung
Người đăng: Tin Bộ GTVT .Ngày đăng: 09/10/2012 .Lượt xem: 4898 lượt.
Bộ GTVT vừa ban hành công văn số 3346/BGTVT-CQLXD chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Theo đó, trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXKN) để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than, góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2. Việc sử dụng phế thải của các ngành công nghiệp như xỉ, mạt đá... để sản xuất VLXKN cũng góp phần giảm đáng kể lượng chất thải rắn ra môi trường. Trên cơ sở đó, ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG và Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ GTVT đề xuất triển khai đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện.

Nguồn tin: Tin Bộ GTVT
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tình hình thực hiện các dự án của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam