Danh sách phù hiệu, biển hiệu xe ô tô do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 06/04/2021 .Lượt xem: 113 lượt.
Thông báo số 814/TB-SGTVT ngày 02/4/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phù hiệu, biển hiệu xe ô tô do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cấp từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021
Nội dung tải theo các file kèm theo:
814 - Phù hiệu cấp tháng 3 2021.pdf
814 Phụ lục 1.xls
814 Phụ lục 2.xls
814 Phụ lục 3.xls
814 Phụ lục 4.xls
814 Phụ lục 5.xls
814 Phụ lục 6.xls
814 Phụ lục 7.xls
Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Về việc yêu cầu giải trình về các phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định
Thông báo về phù hiệu, biển hiệu không còn giá trị sử dụng
Về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Thông cáo báo chí về Quy định màu sơn của xe taxi và ý kiến của Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nội về đề nghị nhập khẩu lưu hành xe tuk tuk để vận tải trong các thành phố lớn
Phát triển mạng lưới xe buýt giai đoạn 2012-2020
Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020
Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Tra cứu thực hiện các Thông tư số 43,44,45,45,48 của Bộ Giao thông Vận tải
Thông cáo báo chí về Triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ
Thông báo mở tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc và ngược lại
Khai trương tuyến xe buýt Tam Kỳ - Đại Lộc
Kiểm tra hộp đen lộ ra nhiều chuyện
Lãnh đạo Bộ GTVT trực tiếp kiểm tra quản lý vận tải tại 21 tỉnh
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10