Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 860/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 25/02/2021 .Lượt xem: 576 lượt.
Công văn số 422/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 25/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quang Nam
Nội dung tải theo file đính kèm:
422 25022021.pdf
860 - Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam _18-02-2021.pdf
Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2021
Thông báo về việc cập nhật danh sách các Cơ sở đào tạo lái xe và Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Về việc tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10