Góp ý các Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển và đường thủy nội địa Việt Nam, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 04/02/2021 .Lượt xem: 723 lượt.
Về việc tham gia ý kiến góp ý các Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển và đường thủy nội địa Việt Nam, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nội dung Công văn số 304/SGTVT-KCHT ngày 04/02/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam:
210203- Lấy ý kiến quy hoạch GTĐB.signed.pdf
Tài liệu, hồ sơ Quy hoạch tải theo đường dẫn sau:
https://www.mediafire.com/file/31bqi6pyp3563uz/Quy_ho%25E1%25BA%25A1ch_Giao_th%25C3%25B4ng_v%25E1%25BA%25ADn_t%25E1%25BA%25A3i.rar/file
Nguồn tin: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng
[Trở về]