Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 11/01/2021 .Lượt xem: 37 lượt.
Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 11/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 641/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Sở như sau:

1. Nơi tiếp công dân:

- Phòng Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải;

- Địa chỉ: số 12 đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Thời gian tiếp công dân:

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Người tiếp:

- Giám đốc Sở: Ông Văn Anh Tuấn;

- Chánh Thanh tra Sở: Ông Phạm Ngọc Thanh;

- Thanh tra viên: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

4. Nội dung tiếp công dân: lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích và hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trên đây là nội dung tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo để người dân biết và thực hiện./.

Nguồn tin: Thanh tra Sở GTVT
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10