Tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 05/01/2021 .Lượt xem: 52 lượt.
Công văn số 1558/STTTT-TTBCXB ngày 31/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Nội dung tải theo file đính kèm:
1558-STTTT-TTBCXB.signed.pdf
07-STTTT-TTBCXB.signed.pdf
Nguồn tin: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19
Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10