Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 29/12/2020 .Lượt xem: 365 lượt.
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 01/2021 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

03/01/2021

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K257B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K213B2

144

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K01-20B11

30

B1 (STĐ)

02

03/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K08-20B2

Thăng Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K09-20B2

208

B2

K02-20C

16

C

03

10/01/2021

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K258B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

150

B2

04

10/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K08-20B2

Đại Lộc

124

B2

K05-20B1

56

B1

K13-20B11

60

B1 (STĐ)

05

16/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K01-20B2

Phú Ninh

180

B2

06

16/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K09-20B2

Thăng Bình

55

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K139C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K06-20B2

232

B2

07

17/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M47-20A1

Tam Kỳ

250

A1

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M48-20A1

Tam Kỳ

250

A1

08

23/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K214B2

Phú Ninh

144

B2

09

23/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K09-20B11

Thăng Bình

30

B1 (STĐ)

K10-20B2

240

B2

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K112C

32

C

10

24/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K14-20B11

Đại Lộc

62

B1 (STĐ)

Các khóa thi lại

150

B2

11

24/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K19-20A1

Thăng Bình

500

A1

12

30/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K07-20B2

Thăng Bình

240

B2

13

31/01/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

M11-20A1

Thăng Bình

150

A1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

M01-21A1

150

A1

14

31/01/2021

(Chủ nhật)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M01-21A1

Thăng Bình

250

A1

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10