Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 03/11/2020 .Lượt xem: 1125 lượt.
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 11/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

02/11/2020

(Thứ 2)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K05-20DE

Đà Nẵng

22

DE

K06-20DE

22

DE

02

04/11/2020

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K209B2

Thăng Bình

144

B2

K136C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K06-20B11

30

B11

03

07/11/2020

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M14-20A1

Thăng Bình

400

A1

04

07/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K05-20B2

Đại Lộc

72

B2

K02-20B1

108

B1

K08-20B11

60

B11

05

08/11/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M43-20A1

Tam Kỳ

400

A1

06

08/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K03-20B2

Thăng Bình

244

B2

07

13/11/2020

(Thứ 6)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K07-20B2

Thăng Bình

200

B2

08

15/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K09-20B11

Đại Lộc

62

B11

Thi lại các khóa

150

B2

09

18/11/2020

(Thứ 4)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K256B2

Thăng Bình

70

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K06-20B2

55

B2

10

21/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M15-20A1

Thăng Bình

600

A1

11

22/11/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M24-20A1

Thăng Bình

350

A1

12

22/11/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

M12-20A1

200

A1

13

24/11/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K210B2

Thăng Bình

144

B2

K137C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K07-20B11

30

B11

14

28/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K09-20B11

Đại Lộc

62

B11

K06-20B2

80

B2

K03-20B1

90

B1

15

28/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M44-20A1

Tam Kỳ

600

A1

16

01/12/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20B2

Thăng Bình

55

B2

K03-20C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K04-20B2

176

B2

K02-20B11

30

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021
Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2021
Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 860/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9