Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 25/09/2020 .Lượt xem: 205 lượt.
Công văn số 1170/STTTT-TTBCXB ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Nội dung tải theo file đính kèm theo:
1170-STTTT-TTBCXB.signed.pdf
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định về việc ủy quyền ký văn bản trong lĩnh vực Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái
Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09 - 11” năm 2020
Bản tin Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lúc 15h00 ngày 25/10/2020
Thông báo về việc công bố lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10