Vê việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 11/09/2020 .Lượt xem: 58 lượt.
Công văn số 5255/UBND-KGVX ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Nội dung tải theo file đính kèm:
cv5255.signed.signed.pdf
Nguồn tin: Văn phòng Sở
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tin về Bão số 5 và tình hình mưa lũ
Về việc tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định về việc ủy quyền ký kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10