Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2020
Người đăng: Trần Thị Phi Vân .Ngày đăng: 28/07/2020 .Lượt xem: 191 lượt.
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 8/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

29/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tây Giang

300

A1

02

29/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

03

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tam Kỳ

300

A1

05

04/8/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

06

08/8/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M18-20A1

Thăng Bình

350

A1

07

08/8/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

300

A1

08

09/8/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Hoàng Long

K03-20B2

Thăng Bình

180

B2

K06-20B11

32

B11

09

14/8//2020

(Thứ 7)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M10-20A1

Thăng Bình

300

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M08-20A1

Thăng Bình

250

A1

10

15/8/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M33-20A1

Tam Kỳ

300

A1

11

15/8/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M34-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

15/8/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K05-20B2

Thăng Bình

208

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B11

30

B11

13

16/8/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

350

A1

14

16/8/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M19-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

20/8/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

K207B2

Thăng Bình

144

B2

K135C

48

C

16

22/8/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K05-20DE

Đà Nẵng

22

DE

17

23/8/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M20-20A1

Thăng Bình

350

A1

18

23/8/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M21-20A1

Thăng Bình

300

A1

19

25/8/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

200

B2

20

27/8/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

M35-20A1

Hiệp Đức

300

A1

21

29/8/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M12-20A1

Thăng Bình

450

A1

22

29/8/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M13-20A1

Thăng Bình

150

A1

Trường CĐCN Quảng Nam 

M11-20A1

Thăng Bình

200

A1

23

30/8/2020

(Chủ nhật)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K255B2

Thăng Bình

40

B2

TTĐTN tại Q.Nam

K04-20B2

55

B2

K05-20B2

55

B2

K02-20C

48

C

24

30/8/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M36-20A1

Tam Kỳ

300

A1

25

30/8/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M37-20A1

Tam Kỳ

300

A1

26

04/9/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Hoàng Long

K04-20B2

Thăng Bình

64

B2

K01-20B1

116

B1

K07-20B11

56

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh lân cận
Văn bản chỉ đạo tuyên truyền về ứng dụng Bluzone
Thông báo Tạm dừng các phương tiện ô tô tham gia giao thông qua cầu Tam Kỳ (cầu cũ) trên tuyến đường Phan Chu Trinh để phục vụ cho công tác sửa chữa cầu Tam Kỳ
Quyết định Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngành Giao thông vận tải
Thông báo Lịch trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 Cơ quan Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Thông tin, tuyên truyền tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam
Tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19
Về việc phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid -19 của ngành Giao thông vận tải
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10