Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 29/06/2020 .Lượt xem: 2174 lượt.
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 7/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K205B2

144

B2

02

02/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20DE

K04-20DE

Đà Nẵng

20

D

10

E

03

04/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M25-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

04/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M26-20A1

Tam Kỳ

300

A1

05

05/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M12-20A1

Thăng Bình

350

A1

06

05/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M13-20A1

Thăng Bình

300

A1

07

07/7/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K101C

Thăng Bình

32

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B2

200

B2

08

09/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-20A1

Phước Sơn

400

A1

09

10/7/2020

(Thứ 6)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M08-20A1

Thăng Bình

300

A1

10

10/7/2020

(Thứ 6)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

11

11/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M27-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

11/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M28-20A1

Tam Kỳ

300

A1

13

11/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M08-20A1

Thăng Bình

350

A1

14

11/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M09-20A1

Thăng Bình

350

A1

15

12/7/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

170

B2

TTGDNN Minh Sơn

K06-19C

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K04-20B11

56

B11

16

14/7/2020

(Thứ 3)Sáng

TTĐTN GTVT

M29-20A1

Thăng Bình

300

A1

17

14/7/2020

(Thứ 3)Chiều

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Thăng Bình

300

A1

18

16/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Nam Giang

500

A1

19

17/7/2020

(Thứ 6)Sáng

TTĐTN GTVT

M24-20A1

Nam Giang (Thành Mỹ)

300

A1

20

17/7/2020

(Thứ 6)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M11-20A1

Nam Giang (Thành Mỹ)

200

A1

21

18/07/2020

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K254B2

Thăng Bình

40

B2

TTGDNN Hoàng Long

K02-20B2

170

B2

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B11

30

B11

22

19/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M14-20A1

Thăng Bình

350

A1

23

19/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M15-20A1

Thăng Bình

300

A1

24

22/7/2020

(Thứ 4)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M08-20A1

Thăng Bình

300

A1

25

22/7/2020

(Thứ 4)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

26

23/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

K206B2

Thăng Bình

144

B2

K134C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K05-20B11

56

B11

27

24/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M29-20A1

Nam Giang

(Thành Mỹ)

500

A1

28

25/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

350

A1

29

25/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

350

A1

30

26/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M16-20A1

Thăng Bình

350

A1

31

26/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M17-20A1

Thăng Bình

300

A1

32

29/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tây Giang

300

A1

33

30/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

34

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

35

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tam Kỳ

300

A1

36

04/8/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021
Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2021
Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 860/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9