Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 22/05/2020 .Lượt xem: 2167 lượt.
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020

 

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 6/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/6/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B2

Thăng Bình

200

B2

K05-19C

16

C

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B11

30

B11

02

06/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

03

06/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

04

07/6/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

55

B2

K09-19C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K02-20B11

48

B11

05

07/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M13-20A1

Tam Kỳ

250

A1

06

07/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M14-20A1

Tam Kỳ

250

A1

07

12/6/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K07-19B2

Thăng Bình

200

B2

K04-19B11

30

B11

08

13/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

13/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M05-20A1

Thăng Bình

300

A1

10

13/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M07-20A1

Tam Kỳ

250

A1

Trường CĐCN Quảng Nam 

M05-12A1

150

A1

11

14/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M15-20A1

Tam Kỳ

250

A1

12

14/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M16-20A1

Tam Kỳ

250

A1

13

14/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M08-20A1

Thăng Bình

400

A1

14

14/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M09-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

17/6/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-20A1

Bắc Trà My

200

A1

16

19/6/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam  

K253B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN GTVT

K204B2

144

B2

17K133C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B11

30

B11

17

20/6/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M17-20A1

Thăng Bình

300

A1

18

20/6/2020

(Thứ 7)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M06-20A1

Thăng Bình

200

A1

19

21/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M18-20A1

Tam Kỳ

250

A1

20

21/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M19-20A1

Tam Kỳ

250

A1

21

23/6/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K04-20DE

Đà Nẵng

30

DE

22

24/6/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K01-20B2

Thăng Bình

180

B2

K03-20B11

48

B11

23

27/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

24

27/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M07-20A1

Thăng Bình

300

A1

25

28/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M11-20A1

Thăng Bình

300

A1

26

28/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M07-20A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M05-20A1

150

A1

27

28/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M20-20A1

Tam Kỳ

250

A1

28

28/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M21-20A1

Tam Kỳ

250

A1

29

01/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K205B2

144

B2

30

07/7/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K101C

Thăng Bình

32

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B2

200

B2

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2021
Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2021
Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 860/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9