Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 06/05/2020 .Lượt xem: 1292 lượt.
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 5/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

28/4/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20DE

Đà Nẵng

20

DE

02

05/05/2020

(Thứ 3)

TTĐTN GTVT

K202B2

Thăng Bình

144

B2

TTGDNN Minh Sơn

K12-19B11

20

B11

03

08/05/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam

K252B2

Thăng Bình

40

B2

TTĐTN tại Q.Nam

K16-19B2

55

B2

K08-19C

48

C

04

09/05/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M09-20A1

Tam Kỳ

200

A1

05

09/05/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M10-20A1

Tam Kỳ

200

A1

06

09/05/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M02-20A1

Thăng Bình

450

A1

07

10/05/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M08A-20A1

Thăng Bình

350

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-19A1

Trường CĐCN Quảng Nam 

M03-19A1

08

10/05/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M11-20A1

Tam Kỳ

200

A1

09

10/05/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M12-20A1

Tam Kỳ

200

A1

10

14/05/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B2

Thăng Bình

200

B2

11

19/05/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K07-19B2

Thăng Bình

190

B2

12

23/5/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M04-20A1

Thăng Bình

400

A1

13

24/5/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Hoàng Long

K15-19B2

Thăng Bình

180

B2

K01-20B11

30

B11

14

29/5/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K203B2

Thăng Bình

144

B2

K132C

48

C

15

30/5/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M05-20A1

Thăng Bình

250

A1

16

30/5/2020

(Thứ 7)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M04-20A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M03-20A1

200

A1

17

31/5/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M12-20A1

Tam Kỳ

400

A1

18

04/6/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B2

Thăng Bình

200

B2

K05-19C

16

C

19

07/6/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

55

B2

K09-19C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B11

30

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: Phòng QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9