Công bố thông tin về việc tiếp dân của Sở Giao thông vận tải
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 10/04/2020 .Lượt xem: 576 lượt.
Công bố thông tin về việc tiếp dân của Sở Giao thông vận tải

Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 70/QĐ-SGTVT ngày 01/3/2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải,

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo Sở và các thông tin sau về việc tiếp công dân trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải. Nội dung bao gồm:

1. Nơi tiếp công dân:

- Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT đặt tại Thanh tra Sở

- Địa chỉ: số 20 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2. Thời gian tiếp công dân thường xuyên:

Vào các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ, Lễ theo quy định, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

3. Lịch tiếp công dân định kỳ:

- Thành phần: Lãnh đạo Sở GTVT.

- Thời gian: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, Lễ thì tiếp vào ngày làm việc kế tiếp. Thời gian tiếp công dân định kỳ trong ngày như thời gian tiếp thường xuyên. Ngoài tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu cần thiết.

- Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở.

4. Nội dung tiếp công dân: lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích và hướng dẫn công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam công bố thông tin về việc tiếp dân của Sở Giao thông vận tải theo quy định./.

Nội dung tải theo file đính kèm:
61_-_thanh_tra_so_gtvt_quang_nam_-_25-02-2020_0001.pdf
Nguồn tin: Thanh tra Sở GTVT
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và tỉnh Quảng Nam
Về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tin tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020
Thông tin về thời gian, lộ trình và công tác phối hợp hỗ trợ tổ chức Giải đua xe đạp tranh Cúp HTV lần thứ 32 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020
Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10