Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 04/03/2020 .Lượt xem: 260 lượt.
Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung tải theo các file đính kèm:
132-stttt-ttbcxb.signed.pdf
136-stttt-ttbcxb.signed.pdf
152-stttt-ttbcxb.signed.pdf
Nguồn tin: Văn phòng Sở
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Về việc tăng cường tổ chức thực hiện thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
Về việc phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc
Công bố thông tin về việc tiếp dân của Sở Giao thông vận tải
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và tỉnh Quảng Nam
Về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tin tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh
Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10