Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 04/03/2020 .Lượt xem: 105 lượt.
Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung tải theo các file đính kèm:
132-stttt-ttbcxb.signed.pdf
136-stttt-ttbcxb.signed.pdf
152-stttt-ttbcxb.signed.pdf
Nguồn tin: Văn phòng Sở
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10