Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 25/12/2019 .Lượt xem: 823 lượt.
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 01/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/01/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M12-19A1

Thăng Bình

400

A1

02

07/01/2019

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K12-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

200

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K03-19B11

30

B11

03

11/01/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M01-20A1

M02-20A1

Tam Kỳ

600

A1

04

12/01/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K198B2

Thăng Bình

144

B2

K129C

48

C

05

12/01/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M03-20A1

Tam Kỳ

600

A1

06

17/01/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Minh Sơn

K12-19B2

Thăng Bình

200

B2

07

19/01/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam

M01-20A1

Thăng Bình

150

A1

Trường TCN Bắc Q. Nam

M01-20A1

150

A1

08

19/01/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M01-20A1

M02-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

19/01/2019

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K08-19DE

Đà Nẵng

25

DE

10

21/01/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam

K250B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN tại Q.Nam

K13-19B2

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K15-19B11

30

B11

11

04/02/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

170

B2

12

09/02/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K13-19B2

Thăng Bình

200

B2

13

14/02/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K199B2

Thăng Bình

144

B2

K130C

48

C

14

19/02/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

Thăng Bình

180

B2

K16-19B11

40

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9