Về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa, lũ trong những ngày tới
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 11/11/2019 .Lượt xem: 73 lượt.
Văn bản số 2877/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2019 của Sở GTVT Quảng Nam
Nội dung tải theo file kèm theo:
2877-_1_-trien_khai_ứng_pho_voi_bao_so_5_(1).pdf
Nguồn tin: Văn phòng Sở GTVT
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Thông báo trực bão lụt, cơn bão số 7
Tra cứu Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT quy định lắp đặt biển báo hiệu ... đường thủy nội địa
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Bất cập giữa đào tạo và tuyển dụng
Triển khai đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Nghỉ lễ 30/4 & 01/5/2012
Nội dung cuộc họp về kiểm soát, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2012
Tra cứu Thông tư số 03/2012/TT-BNV và Quyết định số 601/QĐ-BNV
Tra cứu Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10