Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 24/10/2019 .Lượt xem: 674 lượt.
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 11/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

02/11/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K09-19B2

Thăng Bình

200

B2

TTGDNN Minh Sơn

K02-19C

16

C

TTĐTN tại Q.Nam

K04-19C

48

C

02

07/11/2019

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

K194B2

Thăng Bình

144

B2

03

09/11/2019

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M18-19A1

Tây Giang

300

A1

04

15/11/2019

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam

K248B2

Thăng Bình

40

B2

TTĐTN GTVT

K195B2

144

B2

K127C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B1

40

B11

05

16/11/2019

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

M17-19A1

Thăng Bình

300

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M06-19A1

200

A1

06

19/11/2019

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K10-19B2

Thăng Bình

55

B2

K05-19C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K07-19B11

20

B11

07

23/11/2019

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

250

Thăng Bình

250

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

150

150

A1

08

23/11/2019

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M19-19A1

Tam Kỳ

300

A1

09

24/11/2019

(Chủ nhật)

TTGDNN Hoàng Long

K09-19B2

Thăng Bình

170

B2

10

28/11/2019

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K07-19DE

Đà Nẵng

26

DE

11

30/11/2019

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam

K108C

Thăng Bình

48

C

TTĐTN tại Q.Nam

K11-19B2

50

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K04-19B2

148

B2

12

05/12/2019

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K10-19B2

Thăng Bình

200

B2

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B1

30

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8