Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 22/08/2019 .Lượt xem: 878 lượt.
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 9/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

06/9/2019

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K191B2

Thăng Bình

136

B2

TTGDNN Hoàng Long

K08-19B11

40

B1

Trường CĐCN Quảng Nam

K246B2

40

B2

02

07/9/2019

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

M14-19A1

Bắc Trà My

200

A1

03

10/9/2019

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-19C

Thăng Bình

48

C

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K02-19B2

192

B2

04

14/9/2019

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M15-19A1

Tam Kỳ

300

A1

05

15/9/2019

(Chủ nhật)

TTGDNN Hoàng Long

K06-19B2

Thăng Bình

180

B2

K09-19B11

30

B11

TTGDNN Minh Sơn

K05-19B11

10

B11

06

18/9/2019

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

M16-19A1

Đông Giang

400

A1

07

20/9/2019

(Thứ 6)

TTGDNN Minh Sơn

K07-19B2

Thăng Bình

192

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K02-19B11

16

B11

08

21/9/2019

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M15-19A1

Thăng Bình

400

A1

09

21/9/2019

(Thứ 7)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam

M09-19A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M05-19A1

150

A1

10

22/9/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K05-19DE

Đà Nẵng

18

DE

11

25/9/2019

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

K192B2

Thăng Bình

136

B2

K125C

48

C

12

28/9/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K08-19A1

Thăng Bình

300

A1

13

02/10/2019

(Thứ 4)

Trường CĐCN Quảng Nam

K107C

Thăng Bình

16

C

TTĐTN tại Q.Nam

K08-19B2

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K07-19B2

180

B2

K10-19B11

30

B11

14

09/10/2019

(Thứ 4)

Trường CĐCN Quảng Nam

K246B2

Thăng Bình

70

B2

TTGDNN Minh Sơn

K08-19B2

200

B2

K06-19B11

20

B11

Vậy, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2020
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8