Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ngành Giao thông vận tải Quảng Nam năm 2020
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 07/08/2019 .Lượt xem: 3465 lượt.
Kế hoạch số 2046/KH-SGTVT ngày 06/8/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Nội dung tải theo file đính kèm:
2046_-_ke_hoach_to_chuc_hoi_nghi_dien_hinh_tien_tien.1 (1).pdf
Nguồn tin: Văn phòng Sở GTVT
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012
Thông báo lần thứ I của Hội đồng KHCN Sở xét duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp .... năm 2012
Thông báo xét duyệt công nhận đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới cấp ngành năm 2013
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015)
Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014
Thông báo nội dung cuộc họp xét thi đua khen thưởng năm 2014