Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 29/07/2019 .Lượt xem: 746 lượt.
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019

 

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi thống nhất ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô trong tháng 8/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

03/8/2019

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M13-19A1

Tam Kỳ

400

A1

02

04/8/2019

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K05-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

10/8/2019

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M07-19A1

Thăng Bình

300

A1

04

10/08/2019

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M14-19A1

Thăng Bình

200

A1

05

11/8/2019

(Chủ nhật)

TTGDNN Hoàng Long

K07-19B11

Thăng Bình

30

B11

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-19B2

160

B2

06

17/8/2019

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M11-19A1

Thăng Bình

200

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M08-19A1

100

A1

07

17/8/2019

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M12-19A1

Thăng Bình

200

A1

08

18/8/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K190B2

144

B2

K124C

48

C

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-19B11

16

B1

09

21/8/2019

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

M13-19A1

Phước Sơn

300

A1

10

23/8/2019

(Thứ 6)

TTGDNN Hoàng Long

K05-19B2

Thăng Bình

170

B2

11

24/8/2019

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M14-19A1

Tam Kỳ

200

A1

12

28/8/2019

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K05-19DE

Đà Nẵng

18

DE

13

30/8/2019

(Thứ 6)

TTĐTN tại Q.Nam

K07-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K06-19B2

200

B2

K04-19B11

20

B1

14

05/9/2019

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

K191B2

Thăng Bình

136

B2

TTGDNN Hoàng Long

K08-19B11

40

B1

Trường CĐCN Quảng Nam

K246B2

40

B2

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo để các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 1905/TB-SGTVT ngày 24/7/2019 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 4 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 5 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 6 năm 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8