Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 21/06/2019 .Lượt xem: 661 lượt.
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lai xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 7/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

06/07/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Hoàng Long

K03-19B2

Thăng Bình

180

B2

Trường CĐCN Quảng Nam

K244B2

70

B2

02

07/07/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

M09-19A1

Thăng Bình

200

A1

TTĐTN GTVT

M11-19A1

200

A1

03

11/7/2019

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K04-19B2

Thăng Bình

192

B2

K03-19B11

10

B11

04

12/7/2019

(Thứ 6)

TTĐTN tại Q.Nam

K04-19DE

Đà Nẵng

20

DE

05

13/7/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K06-19A1

Thăng Bình

300

A1

06

17/7/2019

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K05-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K188B2

144

B2

TTGDNN Hoàng Long

K06-19B11

30

B11

07

20/7/2017

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam

M07-19A1

Thăng Bình

200

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M04-19A1

200

08

23/7/2017

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam

K245B2

Thăng Bình

40

B2

TTĐTN tại Q.Nam

K02-19C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K04-19B2

180

B2

09

27/7/2019

(Sáng T.7)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-19A1

Thăng Bình

200

A1

10

27/7/2019

(Chiều T.7)

TTĐTN GTVT

M12-19A1

Tam Kỳ

200

A1

11

28/7/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K189B2

Thăng Bình

144

B2

K123C

48

C

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8