Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 23/05/2019 .Lượt xem: 657 lượt.
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019

 

 

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lai xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 06/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/6/2019

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-19B2

Thăng Bình

55

B2

K09-19C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K02-19B2

192

B2

TTGDNN Hoàng Long

K04-19B11

40

B11

02

02/6/2019

(C. Nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M09-19A1

Thăng Bình

500

A1

03

02/6/2019

(C. Nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M07-19A1

Thăng Bình

400

A1

04

04/6/2019

(Thứ tư)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-19DE

Đà Nẵng

30

DE

05

08/6/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K05-19A1

Thăng Bình

300

A1

06

09/6/2019

(Chủ nhật)

TTGDNN Hoàng Long

K02-19B2

Thăng Bình

180

B2

TTGDNN Minh Sơn

K02-19B11

10

B11

Trường CĐCN Quảng Nam

K106C

44

C

07

15/6/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K06-18C

Thăng Bình

16

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-19B2

192

B2

08

16/6/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M10-19A1

Tam Kỳ

300

A1

09

22/6/2019

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

M08-19A1

Thăng Bình

200

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M06-19A1

200

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M04-19A1

200

A1

10

23/6/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K122C

Thăng Bình

48

C

TTĐTN GTVT

K186B2

144

B2

TTGDNN Hoàng Long

K05-19B11

30

B11

11

30/6/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-19C

Thăng Bình

48

C

K04-19B2

50

B2

TTĐTN GTVT

K187B2

144

B2

12

06/07/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Hoàng Long

K03-19B2

Thăng Bình

180

B2

Trường CĐCN Quảng Nam

K244B2

40

B2

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL (điều chỉnh ngày 27/5/2019)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8