Đề nghị góp ý Đề án hỗ trợ phát triển KCHT gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 27/03/2019 .Lượt xem: 3733 lượt.
Sở GTVT kính đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện khu vực miền núi xem xét nội dung dự thảo lần 2 của Đề án, có ý kiến góp ý gửi về Sở GTVT trước ngày 10/4/2019. Văn bản góp ý gửi qua hộp thư Phucvc@gmail.com.
Tải nội dung theo file đính kèm:
_de_nghi_gop_y_de_an_ptht_vung_nguyen_lieu_lan_2.signed.pdf
03.de_an_phat_trien_ha_tang_vung_nguyen_lieu_ver_03.19_(1).doc
03._danh_muc_cac_khu_san_xuat.xls
Nguồn tin: Phòng QL KCHT
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Hiện trạng mạng lưới đường bộ
Ban hành Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ
Chỉ thị số 13 của Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Giao thông Vận tải ra Chỉ thị tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông
Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải
Khánh thành cầu Xuân An nối hai bờ Nam - Bắc sông Ly Ly tỉnh Quảng Nam
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Dự án mở rộng, nâng cấp QL1: Về đích sớm 1 năm
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ hợp long cầu Cửa Đại
    
1   2   3