Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 23/03/2019 .Lượt xem: 575 lượt.
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lai xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 04/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

03/04/2019

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K15-18B2

Thăng Bình

50

B2

K08-18C

48

C

02

06/04/2019

(Chiều T7)

TTGDNN Minh Sơn

K03-19A1

Thăng Bình

300

A1

03

07/04/2019

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K16-18B2

Thăng Bình

192

B2

K04-18B1

10

B1

K04-18C

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K01-19B1

30

B1

04

07/04/2019

(Sáng CN)

TTĐTN GTVT

M07-19A1

Tam Kỳ

300

A1

05

13/04/2019

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam

K242B2

Thăng Bình

40

B2

TTĐTN GTVT

K183B2

136

B2

06

14/04/2019

(Sáng CN)

TTĐTN GTVT

M08-19A1

Tam Kỳ

300

A1

07

20/04/2019

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-19B2

Thăng Bình

50

B2

TTGDNN Hoàng Long

K08-18B2

180

B2

08

21/04/2019

(Sáng CN)

TTĐTN tại Q.Nam

M05-19A1

Thăng Bình

200

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-19A1

200

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M05-19A1

100

A1

09

27/04/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K01-19B2

Thăng Bình

192

B2

TTGDNN Hoàng Long

K02-19B1

30

B1

10

04/05/2019

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

K184B2

Thăng Bình

136

B2

K120C

48

C

Nguồn tin: Phòng QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 10 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2019
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7