Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 26/02/2019 .Lượt xem: 550 lượt.
Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lai xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 03/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

02/03/2019

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K13-18B2

Thăng Bình

50

B2

K14-18B2

55

B2

K07-18C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K06-18B2

100

B2

K07-18B1

20

B1

02

03/03/2019

(Chủ nhật)

Trường CĐCN Quảng Nam

TTĐTN tại Q.Nam

TTGDNN Minh Sơn

M02-19A1

M02-19A1

M02-19A1

Thăng Bình

500

A1

03

09/03/2019

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam

K241B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN GTVT

K181B2

136

B2

04

10/03/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M06-19A1

Tam Kỳ

350

A1

05

16/03/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

K15-18B2

Thăng Bình

192

B2

TTGDNN Hoàng Long

K08-18B1

20

B1

06

23/03/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Hoàng Long

K07-18B2

Thăng Bình

200

B2

07

24/03/2019

(Chủ nhật)

Trường CĐCN Quảng Nam

TTĐTN tại Q.Nam

M03-19A1

M04-19A1

Thăng Bình

350

A1

08

30/03/2019

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam

K105C

Thăng Bình

16

C

TTĐTN GTVT

K182B2

136

B2

K119C

48

C

09

06/04/2019

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

TTĐTN tại Q.Nam

K16-18B2

Thăng Bình

192

B2

K04-18B1

10

B1

K08-18C

48

C

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 8 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2019
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7