Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2019
Người đăng: Võ Thành Nguyên .Ngày đăng: 26/12/2018 .Lượt xem: 559 lượt.
Thông báo số 3607/TB-SGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Sở GTVT Quảng Nam

Căn cứ khoản 11 Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam trực tiếp quản lý. Sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 01/2019 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

05/01/2019

TTGDNN Hoàng Long

K04-18B2

K05-18B1

Thăng Bình

300

B1,B2,C

02

12/01/2019

TTĐTN tại Q.Nam

TTGDNN Minh Sơn

K06-18C

K12-18B2

Thăng Bình

300

B2,C

03

13/01/2019

TTĐTN GTVT

M01-18A1

M02-18A1

Tam Kỳ

500

A1

04

19/01/2019

TTĐTN tại Q.Nam

TTĐTN GTVT

K12-18B2

K179B2

K117C

Thăng Bình

300

B2,C

05

20/01/2019

TTĐTN GTVT*Buổi sáng

M03-18A1

M04-18A1

Tam Kỳ

500

A1

06

20/01/2019

TTGDNN Minh Sơn*Buổi sáng

M12-18A1

Thăng Bình

300

A1

07

20/01/2019

Trường CĐCN Quảng Nam

M01-19A1

Thăng Bình

200

A1

08

26/01/2019

TTGDNN Minh Sơn

Trường CĐCN Quảng Nam

K13-18B2

K01-18B2

K240B2

Thăng Bình

300

B1,B2,C

09

27/01/2019

TTĐTN tại Q.Nam*Buổi sáng

TCN Bắc Quảng Nam

M01-19A1

M02-19A1

M06-18A1

Thăng Bình

500

A1

10

27/01/2019

TTĐTN GTVT*Buổi sáng

M05-18A1

Tam Kỳ

500

A1

11

31/01/2019

TTGDNN Hoàng Long

K05-18B2

Thăng Bình

300

B1,B2,C

12

16/02/2018

TTĐTN GTVT

K180B2

Thăng Bình

300

B1,B2,C

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2019
Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 04 năm 2019
Thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái mô tô, ô tô trong tháng 05/2019
Về việc tăng cường quản lý trong công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe
Thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 7 năm 2019
Về việc quản lý, sử dụng giáo viên dạy thực hành lái xe
Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông"
Áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới: Đưa sát hạch lái xe vào quy củ
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 11/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
Thông báo lịch sát hạch lái xe ôtô tháng 12/2013 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
V/v thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe ôtô tháng 01/2013
Thông báo lịch tổ chức sát hạch ô tô trong tháng 03/2014
Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 4/2013
Lịch sát hạch ô tô, môtô trong tháng 5/2014
Phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lịch sát hạch ôtô, môtô tháng 6/2014
    
1   2   3   4   5   6   7