Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 3590/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Phó CT UBND tỉnh Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/11/2018
62. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
62. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa