Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 02/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 04/02/2021
Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày hiệu lực: 25/03/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 02-2021-BGTVT.signed.pdf Dung lượng: 397.86 Kb [ Tải về 6 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ