Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 27/01/2021
Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày hiệu lực: 15/03/2021
Thông tư 01/2021/TT-BGTVT
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 01-BGTVT.signed.pdf Dung lượng: 978.81 Kb [ Tải về 8 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ