Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 496/UBND-KTN
Ngày ban hành: 26/01/2021
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 26/01/2021
Lắp đặt trạm cân tại các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Lắp đặt trạm cân tại các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh