Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 353/UBND-KTN
Ngày ban hành: 20/01/2021
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 20/01/2021
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh