Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 12/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 29/05/2020
Người ký: Thứ trưởng Lê Đình Thọ
Ngày hiệu lực: 15/07/2020
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ