Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 08/04/2020
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 22/05/2020
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 2020_4__45_2020_nd-cp_08042020-signed.pdf.pdf Dung lượng: 15.76 Mb [ Tải về 5 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử