Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 42/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 08/04/2020
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 01/06/2020
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa