Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chỉnh phủ
Số/Ký hiệu: 10/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/01/2020
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 10.signed.pdf Dung lượng: 2.53 Mb [ Tải về 26 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô