Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 39/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 15/10/2019
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Thông tư Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 39_bo_gtvt_2019-10-23_0001.pdf Dung lượng: 8.27 Mb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.