Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Tiêu chuẩn
Cơ quan ban hành: Tổng Cục đường bộ Việt Nam
Số/Ký hiệu: TCCS 22:2018/TCĐBVN
Ngày ban hành: 13/08/2018
Người ký:
Ngày hiệu lực: 13/08/2018
Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ xanh
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ xanh