Văn bản (2.0)

 
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 17/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2018
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 15/12/2018
Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bà
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam