Thông tin liên hệ

 

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Quảng Nam 

Địa chỉ: 12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Điện thoại : 0235.3852372.

Fax: 0235.3812372.

TT

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Giám đốc Sở

Văn Anh Tuấn

0903.589.323

tuanva@quangnam.gov.vn

2

Phó Giám đốc Sở

Trần Ngọc Thanh

0911.369.009

thanhtn@quangnam.gov.vn

4

Phó Chánh Văn phòng

 Phụ trách Văn phòng Sở

Huỳnh Thị Ngọc Ánh

0982.811.425

anhhtn@quangnam.gov.vn

5

Trưởng phòng Quản lý

Kết cấu hạ tầng

Võ Công Phúc

0913.497.597

phucvc@quangnam.gov.vn

6

Trưởng phòng Quản lý

Vận tải, phương tiện và

 người lái

Lê Văn Trí

0913.413.899

trilv@quangnam.gov.vn

7

Trưởng phòng Quản lý

Chất lượng công trình

Hà Phước Lộc

0913.499.230

lochp@quangnam.gov.vn

8

Chánh Thanh tra Sở

Phạm Ngọc Thanh

0905.127.757

thanhpn@quangnam.gov.vn

9

Phó Giám đốc phụ trách

Đoạn Quản lý Đường

thủy nội địa

Nguyễn Tấn Phát

0942.081.136

phatnt@quangnam.gov.vn

 Danh sách Email công vụ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam:
 Tải tại đây: Danh sách email công vụ Sở GTVT tỉnh Quảng Nam.xlsx