Văn bản địa phương

 
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 32 items in 2 pages
1 Lắp đặt trạm cân tại các bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 496/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 195 lượt / Tải về: 34 lượt
26/01/2021
2 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 353/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 201 lượt / Tải về: 27 lượt
20/01/2021
3 Về việc gia hạn thời gian thực hiện Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3771/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 208 lượt / Tải về: 22 lượt
23/12/2020
4 Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera của các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép khai thác khoáng sản
Số/Ký hiệu: 6218/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 130 lượt / Tải về: 9 lượt
22/10/2020
5 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 5365/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 64 lượt / Tải về: 5 lượt
15/09/2020
6 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera, trạm cân của các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép khai thác khoáng sản
Số/Ký hiệu: 4888/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 95 lượt / Tải về: 8 lượt
24/08/2020
7 Khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 4216/UBND-KTN ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 61 lượt / Tải về: 2 lượt
27/07/2020
8 Quyết định Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 1771/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 100 lượt / Tải về: 4 lượt
02/07/2020
9 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 485/QĐ - UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 82 lượt / Tải về: 2 lượt
25/02/2020
10 Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 610/UBND-KTN ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 59 lượt / Tải về: 4 lượt
11/02/2020
11 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Quảng N ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 51 lượt / Tải về: 5 lượt
02/04/2019
12 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 3839/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 89 lượt / Tải về: 2 lượt
28/12/2018
13 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn trên địa bàn
Số/Ký hiệu: 17/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 2015 lượt / Tải về: 40 lượt
05/12/2018
14 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06/2018/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 1478 lượt / Tải về: 12 lượt
12/06/2018
15 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1671/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 12 lượt / Tải về: 0 lượt
29/05/2018
16 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 293/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu
Đã xem: 1782 lượt / Tải về: 143 lượt
22/01/2018
17 Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 266/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 60 lượt / Tải về: 1 lượt
18/01/2018
18 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 30/2017/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Đã xem: 1291 lượt / Tải về: 11 lượt
20/12/2017
19 Phê duyệt Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 3354/QĐ - UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 54 lượt / Tải về: 0 lượt
15/09/2017
20 Quy định trình tự, thủ tục triển khai thực hiện các công trình bê tông hóa GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 3432/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đinh Văn Thu
Đã xem: 2819 lượt / Tải về: 110 lượt
23/09/2015