Văn bản trung ương

 
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 34/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 06/09/2019
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nhật
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Thong_tu_34_2019_BGTVT.pdf Dung lượng: 433.02 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa